Jakten på Liljenäs

Vi erbjuder

  • 450 ha viltrika marker strax norr om Bolmen.
  • Drygt 40 nybyggda jakttorn står strategisk och väntar på hugade jägare.
  • När det gäller bockjakten så är fastigheten indelad i 6 jaktblock om ca 75 ha vardera, i alla jaktblock är samtliga ägoslag representerad (åker, skog och myr)
  • Vildsvinsjakten bedrivs huvudsakligen som vakjakt utifrån de 3 (4) vakkojorna, ibland besöks foderplatserna mycket regelbundet och till andra tider strövar vildsvinen runt i landskapet.
  • Älgjakten har vi samman med granngården och med nuvarande älgstam blir licenstilldelningen en vuxen och en kalv. Markerna hyser en god tillgång på älg.
  • Med flera km strandlinje så kan vi också erbjuda och gåsjakt, på sträck till och från sjön, över vettar på fälten eller över vettar i sjön.
  • I den fuktiga strandskogen kan man tidvis ha en mycket givande jakt på morkullor över stående eller stötande hundar.
  • Drevjakter kan också anordnas likaså om jaktgäster önskar att jaga för egna hundar.

Gårdens olika boende är basen i alla jaktarrangemang.

 

Vi har goda konferens faciliteter och kan stå till tjänst  med kvällens festmiddag alternativt ordna det från någon av traktens goda cateringföretag.